Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etbâu’t Tâbiîn’den Sonraki Devrin Hadis İlmi Yönünden Önemi

Etbâu’t Tâbiîn’den Sonraki Devrin Hadis İlmi Yönünden Önemi

Etbâu’t Tâbiîn’den sonra hadis ilminde neler olmuştur? Etbâu’t Tâbiîn’den sonraki devrin hadis ilmi yönünden önemi nedir?

İslam toplumunda ortaya çıkan itikadî ve siyasi grupların kendi görüş ve düşüncelerini desteklemek için hadis Mevzu faaliyetlerine girişmeleri hadislerin tasnif edilmesini gerekli kılan en önemli etkenlerden biridir. Bu sebeple hadis âlimlerinin hicri II. asırda başlayan tasnif faaliyetleri, hicri III. asırda yetişen büyük hadis âlimlerinin çalışmalarıyla devam etmiştir.  

Bu devrin hadis ilmi açısından bir diğer önemi ise, usûl kitaplarının yazılmasıdır. İmam Şafi’î’nin özellikle er-Risâle ve Kitabu’l-Umm adlı eserleri, birer fıkıh ki­tabı olmalarına rağmen Hadis ilmiyle ilgili bir çok kaideyi ihtiva eden birer usûl kitabı niteliğindedirler.

Netice olarak, Etbâu’t Tâbiînden sonraki devir, hadis ilminin bütün usûl ve kaideleriyle teşekkül ettiği bir devirdir. Bu devirde sahîh hadis kitapları ortaya çıkmıştır. Bu devir, hadis ta­rihinin altın çağıdır. Kütüb-i Sitte adıyla bilinen Buharî, Müslim, Nesa’î, Ebû Davud, Tirmizî ve İbn Mâce’ nin hadis kitapları bu devirde or­taya çıkmıştır.

Tâbiîn veTebe-i Tâbiîn Kimlere Denir?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ