Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Etbâu’t Tâbiîn Devrinde Yazılan Hadis Kitapları ve Özellikleri

Etbâu’t Tâbiîn Devrinde Yazılan Hadis Kitapları ve Özellikleri

Etbâu’t Tâbiîn devrinde yazılan hadis kitapları ve özellikleri nelerdir?

Etbâu’t Tâbiîn devrinde hadislerin tasnîf edilmeye başlanmasından sonra pek çok hadis kitabının ortaya çıktığı görülür.

Tabiîn devrinin sonlarına doğru ve Etbâu’t Tâbiîn devrinde tasnif edi­len hadis kitaplarını başlıca beş gurupta toplamak mümkündür.

a.    Siyer ve meğazî kitapları:

Hazreti Peygamberin ahlakına, şemailine, hayatına ve yaptığı savaşlara dair hadislerden oluşan kitaplardır.

b.    Sünenler:

Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş ahkam hadislerini toplayan kitaplara Sünen denilmiştir. Sünenlerde genellikle Hazreti Pey­gamberin söz, fiil ve takrirlerinden ibaret olan ve merfû denilen hadislerine yer verilmiştir.

Bir sünen kitabı, taharet, salat, zekât gibi çeşitli fıkıh bölümlerine ayrılır ve her bir bölüme “kitab” adı verilir. Kitâbu’s-salat, kitâbu’z-zekât gibi… Her kitabın da çeşitli sayılarda “bab” ları vardır.

c.    Câmiler:

Sünenler gibi fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş hadis kitaplarıdır. Ancak Sünen‘lere göre daha fazla bölüm (kitab) ihtiva ederler. Mesela iman, zühd, edeb, menâkıb, fiten, siyer ve cihad, tefsir gibi bölümler Sünen‘lerde yer almazlar. Zaten Sünen‘lere oranla daha çok bölümü içlerinde topladıkları içindir ki, bu kitaplara “Cami” adı verilmiştir.

d.    Müsned’ler:

Hadisleri ilk râvîlerine göre sıralayan eserlerdir.  Sahabiler faziletlerine göre sıralanmış ve rivayet ettikleri hadisler isimlerinin altına yazılmıştır.

e.    Mucem:

Hadisleri son râvîlerine göre sıralayan eserlerdir.

Tâbiîn veTebe-i Tâbiîn Kimlere Denir?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ