Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Elifba Öğreniyorum

Elifba’da kaç harf vardır? Elifba nasıl okunur? Elifba harflerinin Arapça yazılışları, tecvidli okunuşları ve anlamları… Fatih Çollak Hoca ile tecvidli Elifba dersleri.

Kur’an Elifba’sının harfleri Arapçadır. Elifba’da 28 harf vardır. Bu harfler sağdan sola doğru yazılır ve okunur.

ELİFBA HARFLERİNİN ARAPÇA YAZILIŞI VE TÜRKÇE OKUNUŞU

ELİFBA HARFLERİNİN ANLAMLARI

Elif (ا): Arap alfabesinin birinci harfidir. Elif sözlükte “Zayıf, hor ve hakir görülen adam; cömert; birçok haslet ve faziletleri kendinde toplamış, eşi az bulunan kimse” gibi anlamlara gelir.

Bâ/e (ب): Arap alfabesinin ikinci harfidir. Bâ harfi Arapçada edattır ve bu durumda “bi”- okunarak “-e, -de, ile” vb. anlamlarını taşır, yemin ifade eder (billâh بالله) ve önüne geldiği isimlere aynı zamanda zarf manası verir.

Tâ/e (ت): Arap alfabesinin üçüncü harfidir. Arapçada tâ’ kelimesi “sağmal deve, deve sütü kabı; üzerinde yürünmesi kolay toprak” anlamlarına gelir.

Sâ/e (ث): Arap alfabesinin dördüncü harfidir. “Sâ’” kelimesi “her şeyin iyisi” anlamına gelir.

Cîm (ج): Arap alfabesinin beşinci harfidir. Arapçada cîm “argın deve; ipek kumaş”; mecazen de “beden, ruh” ve “zülüf teli” demektir.

(ح): Arap alfabesinin altıncı harfidir.

Hâ/ı (خ): Arap alfabesinin yedinci harfidir. Halk dilinde “hı” olarak adlandırılır.

Dâl (د): Arap alfabesinin sekizinci harfidir.

Zâl/el (ذ): Arap alfabesinin dokuzuncu harfidir. Arapçada ẕâl kelimesi “horoz ibiği” anlamına gelir.

(ر): Arap alfabesinin onuncu harfidir. Alimler bu harf için “küçük kene, meme ucu, deniz köpüğü, mugaylân türünden bir ağaç” anlamına geldiğini belirtmiştir.

Zâ/e (ظ): Arap alfabesinin on yedinci harfidir. Zâ kelimesi “pörsümüş kadın memesi” anlamına gelir. Yalnız Arap diline has bir harftir.

Sîn (س): Arap alfabesinin on ikinci harfidir. Sîn kelimesi, Arapçada “şişman adam” mânasına gelir.

Şîn (ش): Arap alfabesinin on üçüncü harfidir. Arap alfabesinde söylendiği şekliyle şîn kelimesinin anlamı “cinsel ilişkiye düşkün adam, cesur adam”dır veya bir bitki adıdır.

Sâd (ص): Arap alfabesinin on dördüncü harfidir. Arap dilinde sâd lafzı “toprakta eşelenerek dişisini isteyen horoz, kuş yavrusu, susuz kimse, bakır kap” gibi mânalara gelir.

Dâd (ض): Arap alfabesinin on beşinci harfidir.

Ṭâ/ı (ط): Arap alfabesinin on altıncı harfidir. Arapçada ṭâ kelimesi “cinsel ilişkiye düşkün ihtiyar; vadinin aşağı kesimi, düz yer” gibi mânalara gelir.

Zâ/ı (ظ): Arap alfabesinin on yedinci harfidir. Arapçada ẓâ’ kelimesi “pörsümüş kadın memesi” anlamına gelir.

Ayn (ع): Arap alfabesinin on sekizinci harfidir. Ayn “göz; göze, kaynak” gibi anlamlara gelir.

Gayn (غ): Arap alfabesinin on dokuzuncu harfidir. Gayn sözlükte “bulutlanmak, bulut; gönlü sıkıntı kaplamak; susamak” gibi anlamlara gelir.

Fâ/e (ف): Arap alfabesinin yirminci harfidir.

Kâf (ق): Arap alfabesinin yirmi birinci harfidir.

Kâf/ef (ك): Arap alfabesinin yirmi ikinci harfidir.

Lâm (ل): Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfidir.

Mîm (م): Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfidir. Arap dilcileri bu kelimenin “şarap, zâtülcenp (satlıcan) ve toplanma” anlamlarına geldiğini kaydeder.

Nûn (ن): Arap alfabesinin yirmi beşinci harfidir. Nûn Arapçada “balık” anlamına gelir.

Hâ/e (ه): Arap alfabesinin yirmi altıncı harfidir. Arapçada “ceylan yanağındaki beyazlık” demektir.

Vâv (و): Arap alfabesinin yirmi yedinci harfidir. Arapçada vav “büyük hörgüçlü deve” (ve “zayıf adam”) anlamındadır.

Lâmelif (لا): Lâm ve elif harflerinin birleşimi ile oluşur.

Yâ/e (ي): Arap alfabesinin yirmi sekizinci harfidir. Arapçada yâ kelimesi “yan, taraf, cihet”, bir başka rivayete göre ise “memede kalan süt fazlası” demektir.

ELİFBA

ÜÇ GÜNDE KURAN ÖĞRENİYORUM

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ