Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Din Ne Demek? – Dinin Anlamı Nedir?

Din Ne Demek? – Dinin Anlamı Nedir?

Din nedir? Dinin sözlük anlamı nedir? Din ile ilgili ayetler nelerdir? Dinin anlamı kısaca…

Din, ilahi bir aslı olmayan veya Allah’ın peygamberleri vasıtası ile insanlara bildirdiği inançtır.

DİNİN ANLAMI NEDİR?

Din, sözlükte; “hüküm, ceza (karşılık), mükâfât, hesap, itâat, teslimiyet, hizmet, ibâdet, âdet, yol, kanun, şeriat, millet, mezhep, üstün gelme” vb. anlamlara gelir.[1]

DİN NEDİR KISACA?

İslâm âlimlerinin dini tarifi ise çeşitli şekillerdedir. Seyyid Şerif Cürcânî şöyle tarif eder: “Din, akıl sahiplerini Peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilâhî bir kanundur.”[2] Zebîdî şöyle tarif eder: “Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzât hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.”[3] Tehânevî şöyle tarif eder: “Din, akıl sahiplerini kendi irâdeleriyle dünyada salâha (iyiliğe), âhirette felâha sevk eden, Allah tarafından konulmuş bir kanundur.”[4]

DİN NE DEMEK UZUNCA?

Bu ve benzeri tarifler göz önünde bulundurulduğunda din’i kapsamlı olarak şöyle tarif etmemiz mümkündür: “Din, Allah Teâlâ tarafından konulmuş, insanlara dünya ve âhiret mutluluğuna ermenin yollarını gösteren; akıl sahibi insanlara yaratılıştaki gayeyi öğreten, böylece kendi irâdeleriyle hayırlı ve güzel işlere yönelten, Allah Teâlâ’ya nasıl ibâdet edileceğini öğreten, peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılan ilâhî kanun ve nizamdır.”

DİN İLE İLGİLİ AYETLER

Kur’ân-ı Kerîm’de, İslâm dışındaki inanç sistemlerine de din adının verildiği görülür. Nitekim Kâfirûn Sûresi’nde: “Sizin dininiz size, benim dinim bana!”[5] buyurulması, buna delildir. Bununla birlikte husûsî mânâda din kelimesiyle “İslâm Dini” kasdedilmiştir. Nitekim Kur’ân’da şöyle buyurulur:

“Allâh katında din, şüphesiz İslâm’dır.” (Âl-i İmrân, 3/19)

“Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/85)

HAK DİN

Bu âyetler, bir taraftan Allah Teâlâ katında hak dinin ancak “İslâm Dini” olduğunu bildirmekte, diğer taraftan da Allah Teâlâ’nın İslâm dininden başka bir dini istemediği, kabul etmeyeceği bildirilmektedir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son hak din İslâm ile birlikte Mûsevîliğin, İsevîliğin ve diğer dinlerin bir geçerliliği olmadığı çok açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur. Hiçbir delil, dayanak olmadığı hâlde Yahudi ve Hıristiyanları cennete göndermeye çalışmanın ne kadar yanlış bir çaba olduğu anlaşılmaktadır. İslâm âlimlerinin yaptıkları “din” tariflerinin hak din İslâm kasdedilerek yapılmış olduğunu unutmamalıdır.

Dipnotlar:

[1] Cevherî, Sıhâh, “dyn” ; İbn Manzûr, Lisânu’l-arab, “dyn” md. [2] Seyyid Şerif el-Cürcânî, et-Ta’rîfât, “Dîn.” [3] Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, “dyn.” [4] Tehânevî, Keşşâfu ıstılâhâti’l-fünûn, “Din.” [5] Kâfirûn, 109/6.

Kaynak: Prof Dr. Mehmet Bulut, Delilleriyle İslam Akaidi, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ