Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Cenaze ile ilgili hükümler

Cenaze ile ilgili hükümler

Cenaze namazının hükmü nedir?

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine yerine getirmeleri gereken dini vecibelerin başında cenaze namazı-rn kılmaması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir.

Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah’a sena, Resulullah (s.a.s) ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Onlardan ölen hiç birinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar ve Resülü’ııü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler” (Teybe. 9/84 Bu ayet cenaze namazımın farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resülullah (s.a.s) bir Müslümanın ölümü üzerine, “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir Kalkın. onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Ceriâlz, 66) buyurmuştur.

Cenaze namazının kılınması için belli bir vakti var mıdır? Cenaze defni geciktirile bilir  mi?

Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Günün her saatinde cenaze namazı kılınabilir. Ancak zorunlu olmadıkça kerahet vakitlerinde kılınması uygun değildir (Tirmizt Cenâiz, 41). Hazırlanmış olan bir cenazeyi bekletmeksizin, namazını kılıp çabukça defnetmek daha uygun dur (Tirmizi, Cerıâiz, 30). Bununla beraber, daha çok cemaatin katılması, ölen kişinin akraba, eş, dost ve komşular gibi hukuku bulunan insanlara ölüm haberini duyurup son görevlerini yapmak üzere cenaze merasiminde  bulunabilmelerinin sağlanması amacıyla cenaze bir süre bekletebilir.

cenaze namazı hakkında

Cenaze namazı nasıl kılınır ?

Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise Allah’a hamd ve sena etmektir. Resülullah’a (s.a.s) salat ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir. Cenaze namazı kılmak için cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar “ve celle senaük” cümlesiyle birlikte ” Sübhanekeyi”yi okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve “Salli-Barik” duaları okunur. Tekrar eller kaldırmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını(Tirmizi, Cenaiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetine Fatiha suresini veya başka bir duayı okurlar. (Tirmizi, Cenaiz, 39), Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.

Cenaze namazında, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hanefi ve Malikilere göre bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası veyahut başı ile birlikte en yarısı bulunmaldır. Şafilere göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim ashab, ölen ve sadece eli bulunan bir sahabinin namazını kılmıştır. (Şirbini, Muğni’l-muhtac, I, 518)Canlı doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır. (el-Fetava’l-Hindiye, I, 174)

Cenaze namazında tekbirlerin fazla veya eksik alınması halinde ne yapılmalı?

Cenaze namazı rukü ve secdesi olmayan bir namazdır; ruküleri kıyam ve tekbirdir. Cenaze namazında iftitah tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. İmam dörtten fazla tekbir alırsa cemaat ona uymaz, imamla selam vermiş olmak için onun selam vermesini bekler. Fakat imam unutarak tekbirleri eksik alır ve selam verirse, imamın namazı bozulmuş olacağından cemaat kendi başına dördüncü tekbiri alsa bile namaz sahih olmaz. Bu durumda namaz yeniden kılınmalıdır. Cenaze defnedildikten sonra namazın eksik tekbirle kılındığının anlaşılması halinde, defin üzerinden uzun bir zaman geçmemişse namaz kabir üzerinde kılınır. (Kasani, Bedai, I, 313-315)

Birden fazla cenaze için tek bir namaz kılınabilir mi?

Birden fazla cenaze hazır olduğunda, bunların namazlarını ayrı ayrı kılmak daha uygun ise de, hepsi için tek bir namaz kılmak da yeterlidir. (Seahsi, el-Mebsüt, II, 65; Mehmed Zihni, Ni’met-i İslam, s, 591)

Bir cenazeye birden fazla namaz kılınabilir mi?

Cenaze namazı bir defa kılınmakla farz yerine getirilmiş olur. Bu nedenle, tekrar kılınması gerekmez. Ancak, cenaze namazında bulunamayan kişiler, daha sonra münferit olarak veya ayrı bir cemaatle tekrar kılabilirler. Nitekim Hz Peygamber (s.a.s), cenaze namazında hazır bulunamadığı Ümmü Sa’d için daha sonra cenaze namazı kılmıştır. (Tirmizi, Cenaiz, 47).

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ