Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Allah’ın Eşsiz Merhameti

Allah’ın Eşsiz Merhameti

Allah Teala’nın şefkat ve merhameti sonsuzdur. İşte Cenab-ı Hakk’ın eşsiz merhameti ve rahmânî tesellîler…

Hazret-i Ayşe vâlidemiz buyururlar:

“–Uhud savaşından daha fazla daraldığın bir gün oldu mu yâ Resûlallâh?” diye Hazret-i Peygamber’e sordum.

RAHMANİ TESELLİLER

Şöyle buyurdular:

“–Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenâsı, onların bana Akabe Günü[1] yaptığıdır. Ayrıca Tâifli Abdükülâl’in oğlu İbn-i Abdiyâlîl’e sığınmak istemiştim de, beni kabûl etmemişti. (Aksine beni ayak takımına taşlatarak her tarafımı kan revân içinde bırakmış, yapmadık eziyet bırakmamıştı.) Ben de geri dönmüş, derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnü’s-Seâlib mevkiine varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda, bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca, bulutun içinde Cebrâîl’i -aleyhisselâm- fark ettim. Bana:

«−Allâh Teâlâ kavminin Sana ne söylediğini ve Sen’i himâye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de Sana Dağlar Meleği’ni göndermiştir.» diye seslendi.

Bunun üzerine Dağlar Meleği bana seslenerek selâm verdi. Sonra da:

«−Ey Muhammed! Kavminin Sana ne dediğini Cenâb-ı Hak işitti. Ben Dağlar Meleği’yim. Ne emredersen yapmam için Allâh Teâlâ beni Sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçireyim.» dedi.

O zaman:

«−Hayır, ben Cenâb-ı Hakk’ın onların soylarından sâdece Allâh’a ibâdet edecek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim.» dedim.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7; Müslim, Cihâd, 111)

EŞSİZ BİR MERHAMET

Şâir, Allâh Teâlâ’nın Habîbi’ne olan eşsiz muhabbetini ne güzel ifâde eder:

Sen ol mahbûbsun ki Hak Teâlâ rehgüzârında;

Eder dünyâ ve mâfîhâyı kurbân yâ Rasûlallâh!

“Yâ Resûlallâh! Sen öyle bir sevgilisin ki Cenâb-ı Hak, dünyâyı ve içindeki her şeyi Sen’in yolunda kurbân eder.”

PEYGAMBERİMİZİN TAİF YOLCULUĞU

Tâif yolculuğu pek çok ibretler ihtivâ etmektedir:

1- Evvelâ, teblîğin çok mühim olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz, hüzün yılı olmasına rağmen teblîğine ara vermemiş, buna sabır ve sebatla devâm etmiştir.

2- Tâiflilerin kendisini taşlamalarına rağmen, Resûlullâh onlara bedduâ etmemiştir. Bu, Allâh Rasûlü’nün merhametini gösterirken, bir teblîğcinin de merhametli olması gerektiğine işârettir.

3- Teblîğci hatâyı kendisinden bilmeli, insanların hidâyeti için duâ etmeli ve ümitsizliğe düşmemelidir. Resûlullâh bir hatâ karşısında, kendisine galat-ı ru’yet izâfe ederek:

“–Bana ne oluyor ki, sizi böyle görüyorum!”[2] buyururlardı. Nitekim Hazret-i Süleymân’ın -aleyhisselâm-, Hüdhüd kuşunun toplantıda hazır olmadığını fark edince:

مَا لِىَ لاَ اَرَى الْهُدْهُدَ

“…Bana ne oluyor ki (aranızda) Hüdhüd’ü göremiyorum?..” (en-Neml, 20) demesi de, bu teblîğ üslûp ve usûlündendir.

4- Tâif seferinden sonra Addâs’ın îmânı çok mühimdir. Çünkü Resûlullâh en sıkıntılı ânında bununla tesellî bulmuştur. Bu hâdise de gösteriyor ki, en büyük sıkıntılar içinde olsak dahî bir kişinin îmânı bile bizi tesellî etmelidir.

5- Teblîğci hâliyle örnek olmalıdır.

6- İslâm’ı teblîğ eden kimse, insanlarla muhâtab olmanın yolunu bilmeli, kültürlü olmalı, Peygamber Efendimiz’in Addâs’a muâmelesinde olduğu gibi nerede ve kime ne söyleyeceğini iyi bilmelidir.

[1] Akabe Günü: Allâh Resûlü’nün Minâ’da Akabe mevkiinde durup insanları İslâm’a çağırdığı gündür. O vakit bu insanların bir kısmı İslâm’ı kabûl ederken bir kısmı da Resûlullâh’a eziyet vermiştir. İşte o gün “Akabe Günü” diye meşhur olmuştur.

[2] Bkz. Müs­lim, Sa­lât 119; Ebû Dâ­vud, Hâ­tem 4, Edeb 14.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa 1, Erkam Yayınları

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR? HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V) HAYATI

HZ. MUHAMMED MUSTAFÂ (S.A.V.)

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ