Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Allah Dostlarının İsimleri ve Hayatları – Evliyaların İsimleri ve Hayatı

Allah Dostlarının İsimleri ve Hayatları – Evliyaların İsimleri ve Hayatı

Allah dostlarının hayatları hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Allah dostu, evliya kime denir? Peygamber Efendimizin (s.a.v) "Varislerimdir" dediği Allah dostlarının, evliyaların hayatı ve kısaca bilmemiz gerekenler… Not: Kaynaklardan elde ettiğimiz ve Allah dostlarının hayatlarını sizler için derledik ve bunun yanında kaynaklarda yeni isimler elde ettikçe liste güncellenecektir.

Hadîs-i şerîfte:

“(Zâhir ve bâtınını ikmâl etmiş, ilmini irfan hâline getirmiş) âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” buyrulmaktadır. (Ebû Dâvûd, İlim, 1)

Yine Hak dostları;

 • Îman lezzetine, duygu derinliğine, davranış mükemmelliğine nâil olmuş;
 • Bütün gayretleri, insanlığı kötü huylardan ve nefsânî ihtiraslardan kurtararak güzel ahlâka ve mânevî olgunluğa eriştirmek olan;
 • Kendilerini ümmetten mes’ûl gören, âlim, ârif ve sâdık mü’minlerdir.

Allah, onlara karşı nasipli gönüllere apayrı bir sevgi vermiştir. Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Îmân edip de sâlih amellerde bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” (Meryem, 96)

İSİMLERİ SÖYLENİNCE NE DENMESİ TAVSİYE EDİLMİŞTİR?

Evliyaullah, Allah dostları, velî zâtlar demektir. Allah dostlarının isimleri zikredildiği vakit saygı ve hürmeten Kuddise sirruhu, Kaddesallahü sirruh veya Rahmetullahi aleyh denir.

Kuddise sirruhu, Allah onun sırrını mukaddes etsin, Kaddesallahü sirruh, Kuddise sirruhuun çoğul olarak Kaddesallahü esrarehüm de denir. Allah (c.c.) sırlarını takdis etsin, Rahmetullahi aleyh, Allah ona rahmet etsin demektir.

HAK DOSTLARINI NASIL TANIRIZ?

Rivâyete göre Ashâb-ı Kirâm:

“–Allâh’ın velî kulları kimlerdir?” diye sorduklarında Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“–Onlar, yüzlerine bakıldığında Allah Teâlâ’yı hatırlatan kimselerdir.” buyurmuştur. (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, X, 78; İbn-i Mâce, Zühd, 4)

ALLAH DOSTLARININ İSİMLERİ VE HAYATLARI (Evliyaların İsimleri ve Hayatları)

 • Abdullah bin Hubeyk (k.s.)
 • Abdullah bin Mübârek (k.s.)
 • Abdullah Dehlevî (k.s)
 • Abdulvâhid bin Zeyd (k.s.)
 • Abdülaziz Bekkine Kimdir?
 • Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kimdir?
 • Abdülhâlık Gucdüvânî (k.s)
 • Abdülkadir-i Geylani (k.s.)
 • Ahmed bin Ebi’l Havarî (k.s.)
 • Ahmed bin Hadraveyh (k.s.)
 • Ahmed bin Harb (k.s.)
 • Ahmed İbn Asım Antâki (k.s.)
 • Ahmet Er-Rufai Hazretleri Kimdir?
 • Akşemseddin (k.s.)
 • Akşemsettin Hazretleri
 • Alâüddîn Attâr (k.s)
 • Ali Bin Sehl İsfahânî (k.s.)
 • Ali Râmîtenî (k.s)
 • Amr bin Osman El Mekkî (k.s.)
 • Aziz Mahmud Hüdayi (k.s.)
 • Bahaeddin Veled Hazretleri
 • Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend (k.s)
 • Bâyezid Bistâmî (k.s.)
 • Bâyezîd-i Bistâmî (k.s)
 • Bişr Hafi (k.s.)
 • Câfer Huldî (k.s.)
 • Câfer-i Sâdık(k.s)
 • Cüneyd Bağdâdî (k.s.)
 • Dâvud Tâi (k.s.)
 • Derviş Muhammed İmkenegî (k.s)
 • Ebû Abdullah Mağribî (k.s.)
 • Ebu Abdullah Siczî (k.s.)
 • Ebû Ali Cüzcânî (k.s.)
 • Ebû Ali Fârmedî (k.s)
 • Ebû Ali Rûzbârî (k.s.)
 • Ebû Bekir Kettânî (k.s.)
 • Ebû Bekir Şiblî (k.s.)
 • Ebû Bekir Varrâk (k.s.)
 • Ebû Bekir Vâsitî (k.s.)
 • Ebu Hafs Haddâd (k.s.)
 • Ebû Hamza Bağdâdî (k.s.)
 • Ebû Hamza Horasânî (k.s.)
 • Ebû Hâşim Sûfî (k.s.)
 • Ebû Muhammed Cerîrî (k.s.)
 • Ebû Muhammed Mürtaiş (k.s.)
 • Ebû Osman Hîrî (k.s.)
 • Ebu Said Harrâz (k.s.)
 • Ebû Süleyman Dârânî (k.s.)
 • Ebû Tûrâb Nahşebî (k.s.)
 • Ebu’l Huseyn Nûrî (k.s.)
 • Ebû’l-Hasan Harakānî (k.s)
 • Emir Buhari Hazretleri Kimdir?
 • Emir Sultan (k.s.)
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kimdir?
 • Feth el-Mevsılî (k.s.)
 • Fudayl bin Iyad (k.s.)
 • Gönenli Mehmet Efendi Kimdir?
 • Habib Acemî (k.s.)
 • Hâcegî Muhammed İmkenegî (k.s)
 • Hacı Bayram-ı Veli (k.s.)
 • Hakîm Tirmizî (k.s.)
 • Hallâc-ı Mansur (k.s.)
 • Hamdun Kassar (k.s.)
 • Hâris Muhâsibî (k.s.)
 • Hasan Basrî (k.s.)
 • Hasan El Bennâ Kimdir?
 • Hâtim-i Esam (k.s.)
 • Hayr Nessâc (k.s.)
 • Hoca Ahmed Yesevi (k.s.)
 • İbn Ata (k.s.)
 • İbn Mesrûk Tusî (k.s.)
 • İbn Münâzil (k.s.)
 • İbn Semmâk (k.s.)
 • İbn Sîrîn (k.s.)
 • İbnu’l-Cellâ (k.s.)
 • İbrahim Edhem (k.s.)
 • İbrahim Havvas (k.s.)
 • İbrahim Kassâr (k.s.)
 • İmam Ahmet Bin Hanbel Hazretleri
 • İmam Birgivi Kimdir?
 • İmam Buhari Kimdir?
 • İmam Ebu Hanife (İmam-ı Azam) Hazretleri
 • İmam Gazali Hazretleri Kimdir?
 • İmam Mâlik bin Enes Hazretleri
 • İmam Nevevî Kimdir?
 • İmam Nevevî’nin Hayatı
 • İmam-ı Beyhaki Kimdir?
 • İmam-ı Eşari (r.a.) Kimdir?
 • İmam-ı Maturidi (r.a.) Kimdir?
 • İmam-ı Müslim Kimdir?
 • İmam-ı Nesâî Kimdir?
 • İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Sirhindî (k.s)
 • İmam-ı Şafi Hazretleri
 • İmam-ı Tirmizi Kimdir?
 • Kâsım Bin Muhammed (k.s)
 • Kur’ân’a Adanmış Bir Ömür: Abdurrahman Gürses
 • Mahmûd Encîrfağnevî (k.s)
 • Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s)
 • Mâlik bin Dinar (k.s.)
 • Mansûr bin Ammâr (k.s.)
 • Mârûf Kerhî (k.s.)
 • Merkez Efendi (k.s.)
 • Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s)
 • Mevlana Hazretleri (k.s.)
 • Mirzâ Mazhar Cân-ı Cânân (k.s)
 • Molla Câmî Kimdir?
 • Molla Fenari Hazretleri
 • Molla Gürani Kimdir? Molla Gürani Hayatı
 • Muhammed Ârif Rîvgerî (k.s)
 • Muhammed Baba Semâsî (k.s)
 • Muhammed Bâkī Billâh (k.s)
 • Muhammed bin Ebi’l Verd (k.s.)
 • Muhammed bin Eşlem Tûsî (k.s.)
 • Muhammed bin Vâsi (k.s.)
 • Muhammed Es‘ad Erbilî (k.s)
 • Muhammed Fazl Belhî (k.s.)
 • Muhammed Hamidullah Kimdir?
 • Muhammed Mâsûm Sirhindî (k.s)
 • Muhammed Seyfüddîn Sirhindî (k.s)
 • Muhammed Zâhid (k.s)
 • Mümşâd Dîneverî (k.s.)
 • Niyazi Mısri Hazretleri
 • Ömer bin Abdülaziz (k.s.)
 • Ruveym Bağdâdî (k.s.)
 • Sâhibü’l-Vefâ Hâce Mûsâ Topbaş (k.s)
 • Sehl bin Abdullah Tüsteri (k.s.)
 • Semnun Muhib (k.s.)
 • Seriy Sakatî (k.s.)
 • Seyyid Emîr Külâl (k.s)
 • Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî (k.s)
 • Seyyid Tâhâ el-Hakkârî (k.s)
 • Somuncu Baba Kimdir?
 • Süfyân Sevrî (k.s.)
 • Şah Şucâ Kirmânî (k.s.)
 • Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kimdir?
 • Şakik Belhî (k.s.)
 • Şeyh Edebali Hazretleri Kimdir?
 • Şeyh Şamil Kimdir?
 • Tâhâ el-Harîrî (k.s)  
 • Ubeydullah Ahrâr (k.s)
 • Üftâde Hazretleri Kimdir?
 • Veysel Karani (k.s.)
 • Yahya bin Muaz (k.s.)
 • Yâkub Çerhî (k.s)
 • Yaman Dede Kimdir?
 • Yunus Emre (k.s.)
 • Yusuf bin Hüseyin Râzî (k.s.)
 • Yûsuf Hemedânî (k.s)
 • Zünnûn Mısrî (k.s.)

Hak Dostu Kimdir?

Her İnsan Allah Dostu Olabilir mi?

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ