Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Ahirete İman

Ahirete İman

Ahirete iman, imanın 6 şartından biridir. Peki ahirete iman nedir? Ahiret hayatının safhaları nelerdir?

Sözlükte son, sonra olan ve son gün anlamına gelen ahiret kelimesi,“bu dünyanın sonu ve yeniden dirilişten sonraki sonsuz hayat”ı ifade eder.Âhirete iman pek çok âyet-i kerimede zikredilir. Neml Sûresi, 3. âyette şöyle buyrulur:

     “(O mü’minler ki) namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir ve ahirete de kesin olarak inanırlar.”

İsrafil’in (aleyhisselâm) sûr adı verilen alete üflemesiyle kıyamet kopacak ve yaşadığımız bu dünya hayatı son bulacak. Ardından İsrafil (aleyhisselâm) sûra ikinci kez üfleyecek ve insanlar yeniden diriltileceklerdir. Yeniden diriltilmeyle başlayan bu hayat, âhiret hayatıdır. Sonrasında yeryüzünde yaşamış bütün insanlar bir araya toplanacak (mahşer); insanlar yapıp ettiği her şeyden hesaba çekileceklerdir (mizan). Ardından sonsuz bir cennet ve cehennem hayatı başlayacaktır. Buna göre ahiret, sûra üfürülme, insanların yeniden diriltilmeleri, mahşerde toplanmaları, herkese dünyada işlediklerinin yazılı olduğu amel defterlerinin verilmesi, amellerin değerlendirilmesi, bu dünyadaki işlerden dolayı herkesin hesaba çekilmesi, şefaat, sırat, cennet ve cehennem hayatı gibi olay ve aşamaları kapsamına alır.

     Ahiret kelimesi, Kur’an’da 110 yerde geçer. Bunların çoğunda da dünya hayatıyla karşılıklı olarak zikredilir. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ olduğu vurgulanır. Bu ayeti kerimelerde dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedi olduğu hatırlatılır. Dünya hayatının geçici zevklerine aldanmama ve ahiret saadetini tercih etmek hususunda insanlar ikaz edilir.

     “… Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir.Ama ahiret, gerçekten kalınacak bir yurttur.”[1]

     Ahirete iman etmek, iman esaslarından olup, genellikle Kur’an’da “el- yevmü’l-âhir = son gün” şeklinde, Allah’a imanla beraber zikredilmiştir. Bu durum bize ahiret inancının ehemmiyetini gösterir. Allah’ın varlığına ve insanlara peygamberler gönderdiğine inanmak, insanın sorumlu bir varlık olduğuna inanmayı da gerektirir. İnsandaki sorumluluk duygusu da onu, yaptıklarının karşılığını alacağı ahiret hayatına inanmaya sevk eder.

     Ahirete inanmayan kimseler, Kur’an ayetlerini inkâr ettikleri için kâfir olurlar. “..Kim, Allah’ı, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, o tam manasıyla sapıtmıştır.”[2]mealindeki ayet, bunu açıkça ifade eder.

     Kur’an’da ahiret ve ahiret hayatı ile ilgili verilmiş olan pek çok isim vardır. Bu isimlerden bazıları şunlardır: el-yevmü’l-âhir (son gün, ahiret günü), yevmü’l-bas (diriliş günü), yevmü’l-kıyame (Kıyamet günü), yevmü’d-din (ceza ve mükafat günü), yevmü’l-hisab (Hesap günü), yevmü’t-telâk (Kavuşma günü), yevmü’l-hasre (Hasret ve pişmanlık günü).

     Ahiret ve ahiret hayatındaki durumlar, aklın ve duyuların ötesinde ve gayba ait konular olduğu için gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akıl yoluyla açıklanamaz. Metafizik hadiselerde yegâne bilgi elde etme aracı vahiydir. Kur’an’da ve sahih hadislerde ne haber verilmişse, onunla yetinilir. Bunun ötesinde akli ve mantıki bir yoruma gidilemez.

     Âhiretteki durumların hiçbiri dünyadakine benzemez. İnsan aklının nispeten idrak edebilmesi için dünyevi durumlarla uhrevi durumlar arasında sadece benzerlik kurulur. Mesela “İsrafil sûra üfürecek, insanların amelleri tartılacak, herkesin defteri ortaya çıkacak” denildiği zaman, akla dünyada bilinen bir alet, bir market terazisi veya kâğıttan yapılmış bir defter gelmemelidir. Aynı durum,“İnsanlar dünya hayatında ilahi bir kamera önünde yaşarlar. Her insan bir hayat CD’si doldurur. Bu ilahi kameranın çektiği hayat CD’sini her insan kıyamet gününde seyredecektir.” sözleri de aynıdır. Kıyamet gününde olacak olanların gerçek şeklini ve içyüzünü ancak Allah bilir. Biz ahiret hayatına dair bilgileri Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamber (sav)’in bize bildirdiklerinden öğreniriz.

[1] Mü’min Sûresi, 39. ayet

[2] Nisa Sûresi, 136. ayet

Dünyada Ahiret İçin Varız (Osman Nuri Topbaş)

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ