Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

Abdest Duaları Arapça Türkçe Okunuşu | Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest Duaları Arapça Türkçe Okunuşu | Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdest alırken okunacak dualar nelerdir? Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin, Dualar ve Zikirler kitabında geçen “Abdest duaları”nın Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Abdest, başta namaz olmak üzere bazı ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapılan dinî temizliktir. Abdest alırken sırasıyla bazı dualar okunur.

ABDEST DUALARI

Elleri Yıkarken Okunacak Dua

Abdest sırasında elleri yıkarken:

«Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.»

“Azamet ve celâl sâhibi Allah’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah’a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.” denir.

Ağzı Yıkarken Okunacak Dua

Abdest sırasında ağzı yıkarken:

“Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ.”

“Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.” denir.

Burna Su Verirken Okunacak Dua

Abdest sırasında burna su verirken:

«Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr.»

“Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ate-şin kokusunu duyurma.” denir.

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua

Abdest sırasında yüzü yıkarken:

«Allahümme! Beyyıd vechi binurike yevme tebyeddu vücuhun ve tesveddu vücuh.»

“Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır.” denir.

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Abdest sırasında sağ kolu yıkarken:

«Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.»

“Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.” denir.

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Abdest sırasında sol kolu yıkarken:

«Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.»

“Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme!” denir.

Başı Mesh Ederken Okunacak Dua

Abdest sırasında başı meshederken:

«Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a’şini birahmetike ve enzil a’leyya min berekatik)»

“Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir.”

“Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.” denir.

Kulağı Mesh Ederken Okunacak Dua

Abdest sırasında kulağı mesh ederken:

«Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.»

“Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittibâ edenlerden kıl.” denir.

Boynu Mesh Ederken Okunacak Dua

Abdest sırasında boynu mesh ederken:

«Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal.»

“Allah’ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!” denir.

Sağ Ayağı Yıkarken Okunacak Dua

Abdest sırasında sağ ayağı yıkarken:

«Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü.»

“Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.” denir.

Sol Ayağı Yıkarken Okunacak Dua

Abdest sırasında sol ayağı yıkarken:

«Allahümme’c-al li sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre.»

“Allah’ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle mânevî ticâretimi de zarar ettirme!” denir.

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ