Dini ve İslami Bilgiler | Allah yolunda

2015 Uluslararası ‘sinema ve Din Sempozyumu’ Düzenleniyor

2015 Uluslararası ‘sinema ve Din Sempozyumu’ Düzenleniyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Sinema ve Din Sempozyumu” düzenliyor. 2015 International Conference on Religion&Film, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve University of Nebraska Omaha “Uluslararası Sinema ve Din” konulu bir sempozyum gerçekleştirilecek. 21-24 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan sempozyumun bildiri özetleri kabul edilmeye başlandı.

2015 Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu, dünyada (özellikle ABD, İngiltere ve Avusturalya) ilgi çekici inter-disipliner bir akademik alan olan “Sinema ve Din” konusunda Türkiye’de de farkındalık oluşturmak; hem ilahiyat hem de iletişim fakültelerindeki akademisyenleri bu alana dair fikir üretmeye teşvik etmek amacıyla 21-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve University of Nebraska Omaha işbirliği ile İstanbul’da düzenlenecek.

Sempozyum, teorik değerlendirmeler, saha araştırmaları ve uygulama örneklerine yer veren sunumlara açık olarak yapılacak. Sempozyumda ele alınması düşünülen konular belirtilmekle birlikte, bu konulara ek olarak yeni konular da önerilebilecek.

“2015 Uluslararası Sinema ve Din Konferansı” için bildiri özetleri şimdiden kabul edilmeye başlandı. Bildiri özetleri için son tarih 6 Ocak 2015. Tebliğler “Sinema ve Din” alanına giren herhangi bir konuda olabiliyor. Filmlerin ilahiyat disiplinleri açısından değerlendirilmesi, filmlerin değerler açısından değerlendirilmesi, sinema ile ilahiyat disiplinlerini (Din Eğitimi, Din Psikolojisi, İslam Hukuku, Tefsir vs.) kapsayabileceği belirtiliyor.

sinemavedinturkce

Sempozyumda ele alınması düşünülen konular şu şekilde belirtiliyor:

 • Sinema ve din eğitimi
 • Sinema filmlerinin örgün din eğitiminde bir araç olarak kullanımı
 • Sinema filmlerinin yaygın din eğitiminde bir araç olarak kullanımı
 • Sinema ve değerler eğitimi
 • Türk sineması ve din
 • Sinema ve İslam hukuku
 • İslam hukuku açısından sinemanın problemleri ve bu problemlere çözüm yolları
 • Sinema ve din psikolojisi
 • Sinema filmlerinin dindarlık üzerindeki etkileri
 • Sinema ve din sosyolojisi
 • Sinemanın toplum üzerindeki etkileri
 • Sinema ve İslamofobi
 • Sinema ve Tefsir
 • Sinema ve Hadis
 • Kuran ayetlerinin sinemada kullanımı
 • Filmlerin alt metinlerinde yer alan ayet ve hadisler
 • Sinema filmlerinde Kur’an kıssalarına yapılan atıflar
 • Filmlerin alt metinlerinde İslami mesajların, Kur’an kıssalarının, ayet ve hadislerin sunulma imkanı
 • Sinema ve dini musiki
 • Sinema filmlerinde kullanılan dini müzikler ve bunların filmlere kattığı değerler
 • Türk sinemasında dindar tipolojileri
 • Türk sinemasının dine bakışı
 • Dindar bir sinema mümkün müdür?
 • İslami bir sinema mümkün müdür?
 • Sinemanın İslamileştirilmesi mümkün müdür?
 • Sinema ve hikmet
 • Sinema ve dinler tarihi
 • Sinemada dinlerin sunumu
 • Sinema filmlerinde dinlere olumlu ve olumsuz yaklaşımlar
 • Dinleri eleştiren filmler
 • Dinleri değerlendiren filmler
 • Filmleri anlamak için dinin kullanımı
 • Dinleri öğrenmek için filmlerin kullanımı
 • Sinema ve Kelam
 • Kelam problemlerinin sinema filmlerinde örneklendirilmesi
 • Sinema ve tasavvuf
 • Sinema ve islam sanatları
 • Geleneksel islam sanatlarının sinema filmlerinde kullanılması
 • İslam sanatlarının estetik ilkeleri sinema sanatına farklı ufuklar açabilir mi?
 • Sinema ve islam edebiyatı
 • İslam edebiyatından sinemaya uyarlamalar.
 • İslam geleneğindeki menkıbe, kıssa ve diğer edebi formlar sinema sanatına farklı ufuklar açabilir mi?

  Detaylı bilgi için tıklayın.

Kaynak: İslam ve İhsan

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ